• Grožis

  Pratimai pagerinantys moters kūno formas

  Tam tikri pratimai, taip pat plaukimas palankiai veikia krū­tinės raumenis ir padeda iš­saugoti gražų biustą.Štai keletas pratimų, ku­riuos rekomenduojama daryti kasdien tiesiai, suglausti kojas. Į šonus ištiestas rankas pakelti sulig pe­čiais, paskui jas kryžįuoti ant krūtinės taip, kad dešiniosios ran­kos plaštaka būtų virš kairiosios rankos plaštakos, o paskui, at-virkščiai (pirminė padėtis nekeičiama), kad kairioji plaštaka at­sidurtų virš dešiniosios. Pratimą kartoti 4 kartus. Stovint rankomis sukami ratai: 4 kartus at­gal, 4 kartus — į priekį. Atsistoti tiesiai, rankas sulenkti per alkūnes taip, kad dilbiai su žastais sudarytų statų kampą. Staigiai moti rankas atgal   sugniaužiant   kumščius.   Grįžti   j   pradinę   padėtį. Pratimą kartoti 5 kartus. 4  pratimas. Atsistoti tiesiai. Kojas pražergti sulig pečiais. Ištiestas…

 • Statyba

  Vikšriniai ir geležinkeliniai kranai

  Vikšriniai kranai  dažniausiai naudojami montavimo darbams. Sie kranai pranašesni už kitus tuo, kad gali judėti bet ko­kiais keliais. Vikšriniai kranai esti dyzeliniai, elektriniai ir dyzeliniai elektriniai. Elektrinė pavara, maitinama iš elektros tinklo per lankstų kabelį, varžo krano manevringumą ir todėl tinka tik tada, kai kranas dirba konstrukcijų sandėliuose. Tinkamiausia montavimo krano, dažnai keičiančio savo padėtį, pavara yra dy­zelinė arba dyzelinė elektrinė.Vikšrinio krano strėlės siekis padidėja įtaisius gembelę su skrysčiais. Pail­ginus strėlę, krano keliamoji galia sumažėja. Kai yra gembelė, sunkesnius ele­mentus (santvaras, sijas) galima montuoti esant mažam siekiui (su strėlės kab­liu), o lengvus (plokštes, stoglangius, metalo konstrukcijos)—su gembelės kabliu; krano strėlės sie­kio keisti nereikia.Kai kurie vikšriniai kranai esti bokštiniai strėliniai; tai…

 • Namams

  Lituva ir kalvystė

               Lietuvoje iškilo kitų, ypač techniškų specialybių, reikmė. Be to, amatų reikalą kėlė ir rėmė draudžiamoji, vėliau ir atgautoji lietuviška spauda. Mokytis amatų ragino ir žymus Žemaitijos bei visos Lietuvos švietėjas ir blaivintojas (pats buvo ūki­ninko ir kalvio sūnus) vyskupas Motiejus Valančius (1801-1875). Mū­sų krašte gana turime artojų, šieno pjovėjų, bernų ir piemenų, bet maža turime amatininkų. Juk štai mūsų pačių parapijoje vos ne visi kalviai, kurpiai, siuvėjai, malūnininkai, dailidės, kailiadirbiai vien yra ar vokie­čiai iš Prūsų, ar žydai, ar rusai ateiviai… Kodėl taip yra? – patetiškai klausė Valančius ir pats atsakė: Dėl to, jog patys it mulkiai nesugebame to padaryti… Argi mes esam taip…

 • Grožis

  Deginkitės atsargiai

  Degintis saulėje visada reikia saikingai ir atsargiai. Elgiantis leng­vabūdiškai, galima susirgti ir numirti. Geriausia pradėti nuo oro vonių pusšešėlyje, vėliau degintis po 10—30 minučių atsižvelgiant į individualų jautrumą.Žmonės, kurių oda švelni ir balta, labiau reaguoja į saulės spindulius negu tie, kurių oda ruda arba jau truputį įdegusi. Per­nelyg ilgai būnant saulėje, sumažėja bendras atsparumas ir apeti­tas, padidėja kraujospūdis, pradeda    kankinti nemiga, irzlumas. Negalima degintis sergantiesiems širdies nepakankamumu, hi­pertonine liga, stenokardija, aktyvia plaučių tuberkuliozės forma. Nepatariama ilgai būti saulėje ir moterims, kurių sutrikusi ner­vų sistemos veikla, dažnai plaka širdis ir kt.Labai, atsargiai turi degintis moterys, kurių oda plona, sausa, su išsiplėtusiomis kraujagyslėmis, taip pat tos, kurių veidas ir kojos plaukuotos, nes…